Přehled vypínačů a schémata zapojení

Přehled vypínačů a schémata zapojení

Vypínače, které se rozdělují na spínače, přepínače a tlačítka, většinou slouží pro spínání osvětlení, ale je pochopitelně možné s jejich pomocí ovládat i jiná elektrická zařízení. Při rozhodování, jaký vypínač použít, je především třeba přihlédnout ke konkrétnímu zapojení jednoho či více vypínačů a spínaného spotřebiče a také k výkonové zátěži, kterou bude vypínač ovládat. Schémata zapojení řady Nová Unica. Schémata zapojení řady Asfora. Schémata zapojení řady Sedna Design/Elements.

Základní konfigurace zapojení jsou následující: 

- Spínání jednoho světelného okruhu pomocí jednopólového spínače (Nová Unica NU320118, jednomodulový NU310118), (Asfora EPH0100121), (Sedna D/E SDD111101) – tzv. řazení 1. Jedná se o nejběžnější zapojení svítidla s jedním nebo více světelnými zdroji napojenými na jediný okruh z jednoho bodu v místnosti. (Schéma zapojení - řazení 1). 

- Spínání dvouokruhového svítidla pomocí sériového (někdy nazývaného lustrového) přepínače (Nová Unica NU321118), (Asfora EPH0300121), (Sedna D/E SDD111105) - tzv. řazení 5. Tento typ zapojení se často používal v obývacím pokoji a umožňoval sepnutí jedné, dvou nebo všech tří žárovek jediného svítidla pomocí vypínače s dvojitou klapkou. Do vypínače je přiveden jediný napájecí vodič a v mechanismu je rozdělen na dva samostatné okruhy spínané nezávisle na sobě dvojitým vypínačem. (Schéma zapojení - řazení 5)

- Spínání jediného svítidla ze dvou různých míst pomocí střídavého (také zvaného schodišťového) přepínače (Nová Unica NU320318, jednomodulový NU310318), (Asfora EPH0400121), (Sedna D/E SDD111106) – tzv. řazení 6. Jak už název napovídá, slouží toto zapojení především pro schodiště, ale také delší chodby a umožňuje spínání i vypínání jednoho světelného okruhu nezávisle ze dvou míst. (Schéma zapojení - řazení 6). 

- Spínání jednoho světelného okruhu nezávisle ze tří míst pomocí dvou střídavých přepínačů řazení 6 (Nová Unica NU320318, jednomodulový NU310318), (Asfora EPH0400121), (Sedna D/E SDD111106)jednoho křížového přepínače (Nová Unica NU320518, jednomodulový NU310518), (Asfora EPH0500121), Sedna D/E SDD111107) - tzv. řazení 7. Své využití najde především u dlouhých chodeb a schodišť s třetími dveřmi kde je žádoucí ovládat osvětlení i z třetího místa. (Schéma zapojení - řazení 7). 

- Spínání dvou světelných okruhů ze tří míst pomocí dvou střídavých přepínačů (Nová Unica NU320318, jednomodulový NU310318), (Asfora EPH0400121), (Sedna D/E SDD111106)jednoho dvojitého střídavého přepínače (Nová Unica NU321318), (Asfora EPH0600121), (Sedna D/E SDD111108) - tzv. řazení 6+6 (někdy uváděno jako řazení 5b). Toto zapojení se požívá nejčastěji na schodištích s mezipatrem. V mezipatře můžeme pomocí dvojitého střídavého přepínače s půlenou klapkou sepnou nebo vypnout horní nebo spodní část schodiště a sepnout nebo vypnout příslušnou část schodiště z jeho horního nebo dolního konce střídavým přepínačem (Schéma zapojení - řazení 6+6)

Velice efektní a také užitečné je použít vypínače s kontrolkami. Rozlišujeme dva typy kontrolek: 

- Orientační, která svítí v době, kdy je svítidlo vypnuto, a slouží k snadnému nalezení vypínače ve tmě. U vypínačů Nová Unica nejsou kontrolky namontovány ve spínačích, ale máte možnost použít univerzální LED kontrolku v bílé NU9825AZ nebo červené NU9825A barvě. Výhoda tohoto řešení je ta, že tyto kontrolky můžete vložit do jakéhokoliv spínače nebo tlačítka ať jednomodulového, tak dvoumodulového a zapojit tak jakoukoliv kombinaci (orientační nebo signalizační u spínačů řazení 1 až 7). Obě kontrolky můžete zapojit přímo pod originální bílou klapku, protože kontrolka prosvítí bílý plast. Pokud vyžadujete vyšší intenzitu svitu kontrolky, můžete doobjednat klapku s průzorem ve verzi jednomodulové NU910018N nebo dovumodulové NU920018N. Schéma zapojení kontrolek Nová Unica. 
Řada Sedna Design/Elements má spínače přímo vybaveny modrou orientační kontrolkou např. střídavý SDD111106L, sériový SDD111105L nebo křížový SDD111107L
Řada Asfora má v nabídce spínače s kontrolkou pouze ve variantě jednopólového EPH1400121 nebo střídavého EPH1500121.

- Signalizační, která signalizuje svým svitem, že spínaný spotřebič je zapnut. Používá se především u zátěží, které jsou umístěny v jiných prostorách než vypínač a není tedy na první pohled zřejmé, že jsou zapnuty (např. střešní ventilátory, světlo na balkón apod.), nebo tam, kde chceme z bezpečnostních důvodů výrazně upozornit na to, že je spotřebič pod napětím. Pro správnou funkci signalizační kontrolky je nutné k vypínači přivést nulový vodič a zapojit ho do svorky vypínače k tomu určené. U vypínačů Nová Unica nejsou kontrolky namontovány ve spínačích, ale máte možnost použít univerzální LED kontrolku v bílé NU9825AZ nebo červené NU9825A barvě. Výhoda tohoto řešení je ta, že tyto kontrolky můžete vložit do jakéhokoliv spínače nebo tlačítka ať jednomodulového, tak dvoumodulového a zapojit tak jakoukoliv kombinaci (orientační nebo signalizační u spínačů řazení 1 až 7). Aby zapojování vypínačů Unica bylo snadné a bezpečné, je na těle každého mechanismu natištěna schematická značka s označením svorek, které koresponduje s čísly svorek na jejich vstupech. Obě kontrolky můžete zapojit přímo pod originální bílou klapku, protože kontrolka prosvítí bílý plast. Pokud vyžadujete vyšší intenzitu svitu kontrolky, můžete doobjednat klapku s průzorem ve verzi jednomodulové NU910018N nebo dovumodulové NU920018N. Schéma zapojení kontrolek Nová Unica. 
Řada Sedna Design/Elements má spínače přímo vybaveny červenou signalizační kontrolkou např. jednopólový SDD111101N, dvojpólový SDD111102N nebo střídavý SDD111106N

Druhým parametrem, který je nutné při výběru vypínače zvažovat, je spínaný výkon udávaný ve wattech (W) nebo voltampérech (VA). Vypínače jsou standardně konstruovány pro jmenovitý proud 10 A a spínaný výkon jednoduše vypočteme podle vzorce P = U * I, kde U je napětí (v normální elektrické síti 230 V) a I je zmiňovaný jmenovitý proud. Výkon se tedy potom rovná P = U * I = 230 * 10 = 2 300 W. Takto jednoduše vypočtený výkon platí pouze pro odporové zátěže, jako jsou např. žárovky. V případě, že spínáme spotřebiče s výraznou kapacitní (zářivky) nebo indukční (motory) složkou nebo LED žárovky (10 A spínače pro LED žárovky s max. výkonem 100 W a 16 A spínače pro LED žárovky do 200 W), snižuje se tento spínaný výkon velmi výrazně a je nutné počítat s výraznou rezervou mezi jmenovitým a skutečným spínaným proudem, popř. použít vypínače se jmenovitou hodnotou 16 A (např. Nová Unica NU326118 - Spínač jednopólový 16A, Sedna Design/Elements SDD111166 - spínač střídavý 16 A, Asfora EPH1430321 - Spínač jednopólový s orientační kontrolkou 16A. U spotřebičů zjistíte jejich výkon odečtením ze štítku či potisku, který by měl být na každém elektrickém spotřebiči. V případě, že je spínáno jedním vypínačem více spotřebičů, je nutné jednotlivé výkony sečíst (např. 3 žárovky po 100 W dávají výsledný výkon 300 W).